Slovenska zveza za dinamično streljanje (SZDS) od svoje ustanovitve leta 2006 uporablja pravila International Defensive Pistol Association (IDPA) kot osnovo za svoje delovanje, organizacijo in izvedbo športnih strelskih tekmovanj na društvenem in državnem nivoju.

Športno streljanje SZDS je dinamičen in enostaven šport, osnovan za varno in učinkovito uporabo kratkocevnega orožja na skrbno pripravljenih strelskih vajah, kjer strelec rešuje pripravljen strelski scenarij - nalogo. Uporablja se orožje in oprema (tokovi, nosilci nabojnikov, oblačila), katera je izdelana kot navadno, samoobrambno orožje in oprema. Uporaba namensko izdelanega tekmovalnega orožja in opreme, katera ni primerna za vsakodnevno, prikrito nošenje, ni dovoljena.

S tem so dejansko stroški posameznikov omejeni na minimum in omogočajo večjemu številu posameznikov sodelovanje v tej obliki športnega strelstva. Naš glavni cilj oziroma vodilo je, da se tu izkaže veščina in sposobnost posameznika.

Poslanstvo SZDS

  • Spodbujanje varne in učinkovite uporabe kratkocevnega orožja in navadne, neÅ¡portne opreme, primerne za celodnevno prikrito noÅ¡enje.
  • Zagotoviti strelcem varne, zanimive, dinamične in realistične strelske vaje s ciljem preverjanja strelčevih sposobnosti.
  • Zagotavljanje enakih pogojev za vse strelce, s katerimi preverjamo samo veščino in sposobnost strelca, ne njegove opreme.
  • Zagotoviti ločene skupine za različna orožja in klasifikacijo za strelce, tako da so podobna orožja združena skupaj in strelci z enakovrednimi veščinami tekmujejo med seboj
  • Zagotavljanje dinamičnega Å¡portnega strelstva za razvoj veščin podobno mislečih strelcev.
  • Spodbujati in zagotavljati varno in odgovorno rokovanje s kratkocevnim in dolgocevnim orožjem.
  • Spodbujati in razvijati spoÅ¡tljive in pozitivne odnose med podobno mislečimi strelci.